Tullander.se - TullAnders ByggnadsUtveckling
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/a/a/7/tullander.se/httpd.www/meny.php on line 5

 

Energibesparingar och fukt i bostäder

När man byter värmesystem, värmekälla eller tilläggsisolerar så kan man få problem med fukt i byggnadskonstruktionen. Här nedan beskrivs kortfattat några exempel men läs mer på sidorna om energi och fukt.

 

Minska energiförlusterna och öka komforten

Med en tät byggnad slipper du drag och med en välisolerad byggnad minskar energiåtgången för värme. Men hur skall det göras? Vilka delar lönar sig att åtgärda?
Tilläggsisolering och bättre fönster ökar även inomhuskomforten genom att väggarnas och fönstrens insida blir varmare. Med ökad isolering så ökar även kravet att man bygger på ett fuktsäkert sätt. Isoleringen ändrar temperaturerna i husets byggnadsdelar, vilket kan innebära att fukt orsakar möglar eller röta på trä eller annat organiskt material.

Minska energiförlusterna genom ventilationen
För att transportera bort föroreningar, fukt, koldioxid och värme/kyla från bostaden ventilerar vi byggnaden. För att värma ventilationsluft åtgår energi ca 1-2000 kWh per år och person. Ventilationen kan vara självdragsventilation som är svår att reglera eller en mekanisk ventilation med fläkt och värmeväxlare där värmen i frånluften återvinns. Ventilation som anpassas efter behovet och har värmeåtervinning spar 60-80% av energin.

Energi för tappvarmvatten
Uppvärmning av tappvarmvatten kräver ca 1000 kWh per år och person och som bor i hushållet, beror mycket på våra vanor vid dusch, bad, disk och hur varmvattenberedaren är isolerad och hur vattenledningarna är dragna och isolerade. Solpaneler på taket klara att värma tappvarmvattnet sommarhalvåret, med frånluftsvärmepump klarar man sig hela året.

 

Fukt

I uppvärmda hus så vill varm fuktig luft vandra ut mot den kalla uteluften. Denna fukttransport hejdas enklast med en plastfolie på väggens varma insida. Saknas plastfolie eller det finns läckage där varmluft kan läcka ut finns det risk att ångan i luften kondenseras och det blir fuktproblem i vägg eller tak.

Källare, krypgrund eller platta på mark
I källarväggar och betongplattor på mark kan markfukt vandra utifrån och in vilket har orsakat många fukt- och mögelproblem.

Våtrum, bad/dusch, tvätt/torkrum
I rum med hög fuktbelastning krävs att väggar och golv tål vatten men de skall även tåla vattenånga. Trotts krav på tätskikt så är det här de flesta fukt och mögelskadorna inträffar i golv och vägg. Det beror på dåliga tätsystem, dåligt utförande och dåliga materialkombinationer.

Fukt med luftläckage
Rumsluft som läcker ut i ytterväggar eller på kallvindar ger kondensutfällningar och fuktskador. Med tiden uppstår mögel och röta på trä och papp eller risk för försämrad isolering om kondensen samlas i murverk eller isolering.

Skorsten och självdrag
Äldre hus med självdragsventilation i skorstenen brukar få problem när man byter uppvärmningssystem och när skorstenen inte är varm. Både fukt i källaren och på vinden är vanliga problem. Även ventilationen inne i huset försämras.

 

 

 

 Bästa komfort

En välisolerad byggnad ger inte bara låg energikostnad den ökar komforten inomhus.

 

 

Arbetsområden

Energideklaration, passivhusFå kontroll på energianvändningen i din byggnad.

 

Isolering

Hur mycket skall jag isolera?

 

 

TullAnders ByggnadsUtveckling
Box 208, 31404 Landeryd

Leveransadress
Tovhultsvägen 5, 31494 Landeryd

Byggnadsagronom Anders Tullander
Telefon: 0371-40010
Mobil 070-3740014
E-post: Anders@tullander.se
Bg 5910-0974