Tullander.se - TullAnders ByggnadsUtveckling
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/a/a/7/tullander.se/httpd.www/meny.php on line 5

 

Energianvändning i byggnader - Energideklarera

Ingen vill betala i onödan för att värma sitt hus men det finns olika sätt att nå det målet. Billigt bränsle som ved och billig värme med värmepump eller solenergi är populära nu. Men ännu billigare kan det bli om man kan minska energianvändningen för uppvärmning genom att ha ett välisolerat hus. Till den direkta uppvärmningskostnaden skall kapitalkostnaden för utrustning för vedeldning, värmepump, solpaneler eller tilläggsisolering läggas till. Fördelen med tilläggsisolering är att den har lång livslängd och samtidigt ökar komforten inomhus.

Bostäder, kontor, skolor och industri har helt olika krav och förutsättningar. I större lokaler är det ofta belysning, ventilationsanläggningen och maskiner som skall undersöks. Inom industrin är det i själva verksamheten energin används och här finns ofta ett värmeöverskott, utrustningen måste energioptimeras eller isoleras.

 

Minska energiförlusterna genom byggnaden:

En tät och välisolerad byggnad är det enkla svartet. Men hur skall det göras? Vilka delar lönar sig att åtgärda? Luftläckage genom byggnad tätas, man slipper drag vilket även ökar inomhuskomforten.
Tilläggsisolering och bättre fönster ökar även inomhuskomforten genom att väggarnas och fönstrens insida blir varmare. Med ökad isolering så ökar även kravet att man bygger på ett fuktsäkert sätt. Isoleringen ändrar temperaturerna i husets byggnadsdelar, vilket kan innebära att fukt orsakar möglar eller röta på trä eller annat organiskt material.

Minska energiförlusterna genom ventilationen:

För att transportera bort föroreningar, fukt, koldioxid och värme/kyla från bostaden eller lokalen ventilerar vi byggnaden. För att värma ventilationsluft åtgår energi ca 1-2000 kWh per år och person. Ventilationen kan vara självdragsventilation som är svår att reglera eller en mekanisk ventilation med fläkt och värmeväxlare där värmen i frånluften återvinns. Ventilation som anpassas efter behovet och har värmeåtervinning  spar 60-80% av energin.

Energi för tappvarmvatten

Uppvärmning av tappvarmvatten kräver ca 1000 kWh per år och person och som bor i hushållet, beror mycket på våra vanor vid dusch, bad, disk och hur varmvattenberedaren är isolerad och hur vattenledningarna är dragna och isolerade. Solpaneler på taket kalara att värma tappvarmvattnet sommarhalvåret, med frånluftsvärmepump klarar man sig hela året.

Lagkrav och energideklaration

Statens krav på nybyggda hus enligt Plan och Bygglagen PBL anger högsta årsförbrukningen av energi per m2 golvyta. Kraven är hårdare för eluppvärmda byggnader. Vanligtvis krävs någon form av värmeåtervinning eller värmepump för att klara dagens krav.
Energideklaration krävs i dag vid försäljning av fastigheter

 

 Bästa komfort

En välisolerad byggnad ger inte bara låg energikostnad den ökar komforten inomhus.

 

 

Arbetsområden

EnergideklarationFå kontroll på energianvändningen i din byggnad.

 

Isolering

Hur mycket skall jag isolera?

 

 

TullAnders ByggnadsUtveckling
Box 208, 31404 Landeryd

Leveransadress
Tovhultsvägen 5, 31494 Landeryd

Byggnadsagronom Anders Tullander
Telefon: 0371-40010
Mobil 070-3740014
E-post: Anders@tullander.se
Bg 5910-0974