Tullander.se - TullAnders ByggnadsUtveckling
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/a/a/7/tullander.se/httpd.www/meny.php on line 5

 

Energibesparing i ventilation

Varför ventilation?

Tillförsel av friskluft (syrgas) och bortförsel av koldioxid, värme, fukt och föroreningar, lukt och radon. Skapa en behglig och ofarlig vistelsezon.

Är det bara ett lagkrav?

Givetvis inte men konsten är att se vilka krav som gäller och hur de skall tolkas för att uppnå både god innomusklimat och samtidigt uppnå begränsad energianvändning som också är ett krav.

Arbetsmiljöverket AFS 200:42 Arbetsplatsens utformning, Boverket BFS 1993:57-2008:20 och BBR kap 15-16, Miljöbalken som hänvisar till Socialstyrelsen SOSFS 99:25.

 

Återvinning av energi i ventilationsluft

Energibesparing på upp till 85% och endast extra energi för fläktarna i ventilationssystemet.

Korsströms värmeväxlare, den enklaste värmväxlaren där den varma frånluften förvärmer den kalla tilluften, passar i små bostäder. Temperaturverkningsgrad ca 55-65%, och förvärmning av tilluften behövs (motsvarar ca 50% besparing).

Roterande värmeväxlare, den i dag helt dominerande metoden att återföra energi från frånluften till tilluft. Har tidigare mest funnits i större ventilationsanläggningar men finns i dag öven för villabruk. Temperaturverkningsgrad ca 75-85%. Här behövs mycket lite extrenergi för att förvärma tilluften. Vid ventilation av fuktig luft skall rotorn ha absorberande material som återför fukt och enerin som finns i vattenångan (motsvarar ca 75-85% besparing).

 

Frånluftsvärmepump, här används värmeenerin i frånluften kan återföras som värme i vattenburna värmesystem och tappvarmvatten med hjälp av värmepump. Enerin som utvinns är ca 3,5-4,5 gånger större än enerin för värmepump och fläkt (motsvarar 70-75% besparing).

 

Behovsstyrd ventilation - sparar pengar

Att bara ventilera när det behövs är det enklaste sättet att spara pengar på. I bostäder och lokaler är energikostnaderna för ventilationsluft oftast högre än för värmeförlusterna genom dagens välisolerade byggnader.

Störst besparing får man genom att mäta och styra behovet av ventilation efter de "föroreningar" som skall ventileras bort. En enklara lösning är att styra klimatet på tid med klocka eller schema vilket passar när man har likartad verksamhet varje dag.

Luftkvalitet i lokaler för människor kan enkelt behovsstyras genom att mäta koldioxidhalten i luften, givaren styr ventilationsflödet från min, normal till forcerad efter behov. Man kan även styra på värme eller fukt beroende av lokalernas användning. I arbetslokaler är målsättningen att inte överstiga 1000ppm CO2, sätts kravet till 800 ppm ökar behovet av ventilation och kostnaderna med 50 %. Vintertid medför detta att lokalerna blir allt för torra vilket ger torra slämhinnor.

Fläktar skall vara anpassade för varvtalsreglering i steg eller steglöst. Strypning av luftflöden med spjäll ger onödiga energikostnader och höga ventilationsljud.

Systemet skall vara lätt för användaren att använda och förstå, annars kommer det inte fungera i längden.

 

Effektiv luftfördelning
Viktigt är att se till att friskluften styrs till de platser där den gör mest nytta och frånluften tas ut där den är som mest förorenad. Val av blandande eller undanträngande ventilation skall också beaktas. .

 

 Luft bara där den gör störst nytta

När den är bra är det ingen som märker att den fungerar.

 

 

 

Arbetsområden

Hitta lösningar som gör att ventilationen blir bra men inte onödigt dyr i drift.

 

Korsstromsvarmevaxlare Korsvärmeväxlare Korsvärmeväxlare för villabruk.

 

 

 

TullAnders ByggnadsUtveckling
Box 208, 31404 Landeryd

Leveransadress
Tovhultsvägen 5, 31494 Landeryd

Byggnadsagronom Anders Tullander
Telefon: 0371-40010
Mobil 070-3740014
E-post: Anders@tullander.se
Bg 5910-0974