Tullander.se - TullAnders ByggnadsUtveckling
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/a/a/7/tullander.se/httpd.www/meny.php on line 5

 

Fukt - Fuktsäkert byggande

I uppvärmda hus så vill varm fuktig luft vandra ut mot den kalla uteluften. Denna fukttransport hejdas enklast med en plastfolie på väggens varma insida. Saknas plastfolie eller det finns läckage där varmluft kan läcka ut finns det risk att ångan i luften kondenseras i eller på en kallare byggnadsdel, ett fuktproblem uppstår i vägg eller tak. Mögelpåväxt, röta eller frostsprängningar kan bli resultatet.

 

Fuktsäkert byggande

Fuktsäkert byggande är en metod som startar på projekteringsstadiet för att välja bra bygglösningar. Det fortsätter på bygget genom att alla berörda entreprenörer skall genomföra och kontrollera att bygget görs fuktsäkert. Många fuktskador beror på att fukt under byggtiden inte har torkats ut innan det byggs in konstruktionen.

Källare

I källarväggar och betongplattor på mark kan fuktvandringen ske utifrån och in vilket har orsakat många fukt och mögelproblem. Det är markfukten som är problemet men det går att åtgärda.

Våtrum, bad/dusch- och tvätt/tork-rum

I rum med hög fuktbelastning krävs att väggar och golv tål vatten men de skall även tåla vattenånga. Trotts krav på tätskikt så är det här de flesta fukt och mögelskadorna inträffar i golv och vägg. Det beror på dåliga tätsystem, dåligt utförande och dåliga materialkombinationer.

Fukt med luftläckage

Rumsluft som läcker ut i ytterväggar eller på kallvindar ger kondensutfällningar och fuktskador. Med tiden uppstår mögel och röta på trä och papp eller risk för försämrad isolering om kondensen samlas i murverk eller isolering.

Fukt med regn och snö

Med slagregn kan vatten tränga in innanför fasadens ytskikt, här är det viktigt att den kan ledas ut, ventileras eller diffunderas bort. Blöt gasbetong och tegel kan sprängas sönder vid frost.
Läckage på tak av regn kan ske på låglutande eller platta tak p.g.a. dåliga genomföringar och gammal otät takbeläggning. Ofta skador efter att vatten har frusit till is, takbrunnar på fel plats mm. På normallutande tak är det regn eller snö i kombination med stark vind som pressar in fukt speciellt på kallvindar.
Snö som smälter på tak och fryser i hängrännor kan ge problem med farliga istappar och att smältvatten tränger in i takfot eller vägg.

Skorsten och självdrag

Äldre hus med självdragsventilation i skorstenen brukar få problem när man byter uppvärmningssystem och när skorstenen inte är varm. Både fukt i källaren och på vinden är vanliga problem. Även ventilationen inne i huset försämras.

Kondens på fönster

Kondens på fönstren insida under vintern. Vad kan det bero på?
Gamla fönster med dålig isoleringsförmåga.
Fönster som sitter långt ut fasadlivet i kall del av vägg med för lite luftrörelser på fönstrets insida.
För fuktig rumsluft beroende på för dålig ventilation (i nyare hus med bra fönster skall detta bara kunna uppstå i våtrum).

 Fuktproblem

Med välisolerade byggnader krävs att de även är täta så att inte fuktig luft läcker in i byggnadskonstruktionen.

 

 

Arbetsområden

Bygga FArbetsmetod för att projektera och bygga fuktsäkert.

 

Mögel, mögel Svar-t o grönmögel

Mögel är en av de saker vi försöker undvika.

 

 

TullAnders ByggnadsUtveckling
Box 208, 31404 Landeryd

Leveransadress
Tovhultsvägen 5, 31494 Landeryd

Byggnadsagronom Anders Tullander
Telefon: 0371-40010
Mobil 070-3740014
E-post: Anders@tullander.se
Bg 5910-0974