Tullander.se - TullAnders ByggnadsUtveckling

 

Förebygg fukt- och mögelskador

Fukt o mögel

Fuktskador, svamp, mögel eller alger, hur kan vi förbygga dessa problem?
Välj intresseområde i menyn till vänsterRäkna med fukt och var förberedd

Fuktskador är de mest kostsamma skadorna vi har i våra byggnader. Snabba åtgärder minskar följdproblemen.

 

 

A

Arbetsområden

Molierdiagram

Beräkningar för att undvika kondens och fuktskador i byggnader.


Vattenskada Mögel

Förslag på bra installationer för att undvika fuktskador eller mögel i byggnader.

 

 

TullAnders ByggnadsUtveckling
Box 208, 31404 Landeryd

Leveransadress
Tovhultsvägen 5, 31494 Landeryd

Byggnadsagronom Anders Tullander
Telefon: 0371-40010
Mobil 070-3740014
E-post: Anders@tullander.se
Bg 5910-0974