Tullander.se - TullAnders ByggnadsUtveckling
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/a/a/7/tullander.se/httpd.www/meny.php on line 5

 

Luftfördelning

Luften skall inte bara bytas ut, det är verksamheten som avgör val och av ventilationssystem. Det skall vara dragfritt där personer vilar eller har stillasittande arbete, men på andra ställen krävs tydliga luftrörelser för att föra bort föroreningar eller för att kunna kyla. Här måste rätt tilluftsdon väljas och de skall placeras på rätt plats. Normalt skall tilluften vara förvärmd till ca 16-18°C, vilket enklast görs i värmeväxlare.

 

Omblandande ventilation - utspädande

Grundprincip är att friskluften blåses in genom en ventil med tillräckligt hög hastighet att den hinner blanda sig med rumsluften innan den når personerna i rummet, vistelsezonen.

Tilluftsventiler för tak och väggmontage. Vanligen fördelas luften in längs innertaket, turbulens ger god blandning innan luften når vistelezonen.

Dysventiler har en luftstråle som riktas från tak ner mot golv eller längs taket och tack vare strålens tryck och hastighet drar den med sig stor mängd rumsluft för effektiv luftblandning.

Luftridåer med kraftiga luftstrålar används vid dörrar och portar för att förhindra kallufts ras när dörrar och portar är öppna.
Med omblandning får hela rummet samma temperatur och innehåll av föroreningar och det är samma luftkvalitet som ventilers ut. Risk finns för störande ventilationsljud, om för höga lufthastigheter och lufttryck uppstår.

 

Deplacerande ventilation - undanträngande

Grundprincip är att friskluften förs in med mycket låg hastighet och är ca 2-3°C kallare än rumsluften. Den breder ut sig på golvet och tränger undan den varmare luften som stiger uppåt. I vistelsezonen kommer värme från personer eller från värmeutrustning skapar konvektion med uppåtgående luftrörelser som resultat. Med deplacerande ventilation samlas varm och förorenad luft ovanför vistelsezonen, om tillräclig takhöjd finns, och där kan temperaturen vara några grader högre än i vistelsezonen och här leds frånluften ut. Ett mycket tyst ventilationssystem då lufthastigheterna skall vara långsamma. Risk för kalla golv.

Specalfall är tilluftstak där man suger in friskluft genom isoleringen i vindsbjälklaget. Detta fungerar bara vid stora ventilationsflöden.

 

 

 Enkelhet

Konsten är att med så lite utrustning som möjligt åstadkomma en god och fungerande ventilation.

 

 

Tilluftsdon

Tilluftsdon Tilluftsventil

Kastlangd Kastlängd

Kastlängden beror på don, lufthastighet och om luften är över eller undertempererad.

 

Ventilationsdelar Ventilation för kyla

Kylanläggning med ventilationsdysor för lång kastlängd.

Låghastighetsdon Låghastighetsdon

Låghastighetsdon för undanträngade ventilation.

 

 

TullAnders ByggnadsUtveckling
Box 208, 31404 Landeryd

Leveransadress
Tovhultsvägen 5, 31494 Landeryd

Byggnadsagronom Anders Tullander
Telefon: 0371-40010
Mobil 070-3740014
E-post: Anders@tullander.se
Bg 5910-0974