Tullander.se - TullAnders ByggnadsUtveckling
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/a/a/7/tullander.se/httpd.www/meny.php on line 5

 

Bygga för svampodling

 

Innan man börjar bygga måste de grundläggande förutsättningarna för odling på gården fastläggas som odlingssystem, odlingsschema, rumsstorlek och tillgänglig arbetskraft.
Avsättningsmöjligheten för svamp måste vara klar och en rimlig kalkyl gjord för odlingen.

Lådodling är det system som används i Sverige i dag för champinjoner, medans säckodling används för övrig svamp. Då svampodling är arbetskrävande så skall rumsstorleken anpassas till tillgänglig arbetskraft men även hur mycket svamp som skall levereras ut på marknaden.
Välj antal rum så att kontinuerlig odling kan ske. När odlingen är klar i ett rum töms det helt och tvättas och saneras.

Ren och smutsig sida
Först skall man planera för en REN och en SMUTSIG ingång till rummet om detta är möjligt. Se till att komposten lätt kan tas in och ut ur rummet, helst genom bred port och inte genom servicegången. För de dagliga sysslorna ska du gå genom servicegången och använda en gångdörr in till odlingsrummet.

ritning svampodling
Exempel på odling där den rena komposthanteringen sker utifrån på den ”rena” sidan och där svamp och plockare finns på den ”smutsiga” sidan.

Rengör noga innan byggstart och bygg så att odlingsrum och andra utrymmen är lätta att hålla rena.

 

Iolering av byggnad

Avsikten med isoleringen är att få en varm insida på väggar och tak med så få köldbryggor som möjligt. Plastfolien skall skydda byggnaden mot fuktskador och bilda en helt tät vägg mot odlingsrummet. Båda dessa krav måste uppfyllas får att kunna hålla tillräckligt hög luftfuktighet i odlingsrummet.

Tung eller lätt byggnadskonstruktion

En lätt byggnad isolerad med modärna material blir lätt påverkad av temperaturväxlingarna utanför odlingsrummen. Med endast betonggolvet och kompost som ”buffrar” värme/kyla måste klimatanläggningen klara varma sommardagar och kalla vinternätter.
Tunga stenbyggnader ”buffrar” värme och kyla i väggmaterialet. I kommersiella odlingar måste ändå klimatanläggningen dimensioneras efter utetemperaturen då uppvärmning eller kylning av ventilationsluften är den helt dominerande faktorn för värme/kyla.

Fuktskydd av byggnad

Byggnaden måste skyddas mot fukt från odlingen. Enklast sker detta med byggplastfolie 0,2 mm på väggarnas och takens insida. Tätheten och noggrannheten vid uppsättningen är viktigt för lyckat resultat. Alla skarvar sker över regel och trycks ihop av impregnerad läkt eller med plåtklädseln.
Normalt rekommenderas ytterligare en vit plastfolie eller vit slät byggplåt närmast odlingsrummet som skall hålla kvar luftfuktigheten i odlingen. Viktigt är att den inre ytan är ljus, så att de som plockar kan få bra ljus och att ytan är lätt att tvätta.

Golv och syll

Betonggolv skall, för att vara lätta att rengöra och inte för hala, ha en fin brädriven yta. Svag golvlutning mot rejäla golvbrunnar med ordentlig rens och vattenlås. Vid truckkörning måste golvet vara sprickarmerat.
Golvsyll bör vara impregnerad. Ännu bättre skydd fås om den läggs på gjuten eller murad sockel. Golvsyllen måste täta väl mot golv, använd syllisolering eller tätningslist.

Portar, fönster och mellanväggar

Champinjoner behöver inget ljus för att växa men mycket av det vi inte önskar ska växa gynnas av solljus. Övriga svampar behöver ljus för att utvecklas rätt och få rätt färg. Sätt igen alla fönster i odlingsrummen med skiva och isolering. Bäst är om fönsterhålet helt kan byggas igen. Belysning ordnas enklast med lysrör.

Portar och dörrar skall vara välisolerade, täta, tåla fukt och vara lätta att rengöra.

Väggar mellan odlingsrum skall vara isolerade.

Belysning

Lysrörsarmaturer sätts över varje gång eller på vägg längs yttergången. Avståndet mellan lysrören bör inte vara större än 3-3,5 meter annars uppstår besvärande skuggor vid plockning. Välj ljusa väggar och tak. Lysrörseffekten bör vara minst 5-10W/m2 men helst 15-20W/m2.

 

 Planera först

När du har startat en svampodling är det svårt att sen bygga om utan att störa produktionen och dina kunder.

 

 

Arbetsområden

Val av byggnad svampodling Ombyggnad av stall Val av byggnad och möjligheten att bygga om till svampodling.

Sektion svampodling Sektion svampodling

Ritningar till svampodlingar.

 

Ventilation svampodling Ventilation i svampodling

Val av bra byggnadsmaterial som både tål fukt och går att rengöra. Ventilationsanläggning och klimatstyrning.

 

Ventilation svampodling Ventilation i svampodling

Champinjonodlingsrum, odlingslådor i rad 3-4 våningar ger enklast plockning.

 

TullAnders ByggnadsUtveckling
Box 208, 31404 Landeryd

Leveransadress
Tovhultsvägen 5, 31494 Landeryd

Byggnadsagronom Anders Tullander
Telefon: 0371-40010
Mobil 070-3740014
E-post: Anders@tullander.se
Bg 5910-0974