Tullander.se - TullAnders ByggnadsUtveckling
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/a/a/7/tullander.se/httpd.www/meny.php on line 5

 

Rådgivning - Svampodling

Jag kan hjällpa dig med planering av odling, byggnad, klimat och ekonomi i svampodlingdling

Men varje odlare måste själv jobba med marknaden för att hitta sina kunder.
 
ODLINGSSYSTEM - TIDSSCHEMAN
Grunden för all svampodling är känna till odlingens olika moment och tidsförlopp för att kunna planera odlingen så att jämna leveranser av svamp av högsta kvalitet kan ske till kund.

RATIONELL HANTERING, säckar, block, lådor och hyllor
Hur han komposten/substaratet levereras, vilken hantering passar på gården, vilka arbetsmoment kan mekaniseras, vilken utrustning finns på marknaden och vad kostar detta.

OM-, OCH NYBYGGNATION AV ODLINGSLOKALER
För kommersiell odling krävs rationella lokaler där hantering av kompost kan göras med lastmaskin och gaffeltruck. Nybygge behöver inte bli dyrare än ombyggnad. Utformningen är avgörande för hur rationellt och hur hygieniskt odlingen kan ske.
Rumsform och placering av komposten i rummet är viktiga för god ventilation och luftrörelser.
Kraven på isolering, fuktspärrar och täthet är höga vid svampodling.
Hygien är viktigt, alla lokaler skall enkelt gå att tvätta

KOSTNADSUPPSKATTNING VID BYGGNATION
Priser på byggnadsmaterial, tidsåtgång och jämförelser mellan olika byggnadssystem ger dig underlag till investeringens storlek och ett underlag till bidragskalkyler.

BIDRAGSKALKYLER FÖR SVAMP
Håller din affärside´ även när du går till banken? Jämför olika lösningar.

KLIMATUNDERSÖKNINGAR I BEFINTLIGA ODLINGAR
Hur stabilt och noggrant kan temperatur och luftfuktighet hållas i odlingslokalerna? Hur är luftrörelserna över bäddarna och är mängden frisk- och returluft tillräckliga? Koldioxid mätningar. Förslag till förändringar om så behövs.

VENTILATIONSANLÄGGNINGAR
Projektering av ventilationsanläggning, med utformning med luftmängder, luftfördelning, dimensionering av kanaler, fläktar, värme, kyla och filter. Förslag till styrning manuell eller automatisk. För att kunna lämna korrekta anbud krävs ofta ett gårdsbesök för att se befintlig odling/byggnader och lära känna odlaren.
Försäljning av ventilationsutrustning och styrutrustning till små och stora anläggningar.
Helt kundanpassade lösningar kan erbjudas.
Offert kan lämnas på klimatanläggningar utan kostnad. Men för att kunna lämna en offert måste jag varit på ett besök hos odlaren för att gå igenom förutsättningarna.

UNDERVISNING
I mindre grupper i ämnena ovan.

STUDIERESOR OCH STUDIEBESÖK
På begäran kan detta ordnas i Sverige eller utomlands.

 

Kontakta mig så diskuterar vi dina problem. Anders Tullander byggnadsagronom

 Marknad

Finns det någon som vill köpa din svamp för det pris du kan producera till?

 

 

Arbetsområden

bygga för svampByggnaden behöver vara bättre, men inte större och ligga på rätt plats.

 

Shiitake Shiitakeodling

Val av svamp som skall odlas.

 

Svampodling Servicegång

Utforming av lokaler som blir lätta att arbeta i.

Klimatlogg Temperatur logg

Kontroll av klimat och funktioner i klimatanläggningar.

 

 

TullAnders ByggnadsUtveckling
Box 208, 31404 Landeryd

Leveransadress
Tovhultsvägen 5, 31494 Landeryd

Byggnadsagronom Anders Tullander
Telefon: 0371-40010
Mobil 070-3740014
E-post: Anders@tullander.se
Bg 5910-0974