Tullander.se - TullAnders ByggnadsUtveckling
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/a/a/7/tullander.se/httpd.www/meny.php on line 5

 

Ventilationsanläggningar - Klimatstyrning

 

Svamp växer bäst vid en viss temperatur, vid hög luftfuktighet och inom vissa gränser för koldioxidhalt i luften. För hög ventilation kostar mycket energi och för låg ger inte optimal produktion.
Vid svampodling avger komposten/substratet och svampen värme, fukt och koldioxid, mängden beror på hur aktiv tillväxten är och temperaturen. Då vi känner till de olika svampsorternas krav på klimat är det ventilationsanläggningen tillsammans med klimatstyrningen som skall klara av att upprätthålla detta optimala klimat för svampen på svampbädden.

Projektering av ventilationsanläggning börjar med att utforma odlingsrummet och placeringen av odlingsbäddar eller säckar. Luftrörelserna i rummet är viktiga. Sen beräknas luftmängder och luftfördelning, dimensionering av kanaler, fläktar, värme, kyla och filter. Anslutning av till- och frånluft ut i det fria och möjligheten till värmeåtervinning kontrolleras. Varje odlingsrum skall ha sin egen ventilationsanläggning.
Hygien
För att inte svampsjukdomar skall spridas mellan odlingsrummen skall ventilationssystemen för varje odlingsrum vara separerade. Varje odlingsrum skall kunna saneras separat.

 

Klimatstyrning

Oavsätt hur bra klimatstyrning man skaffar så är det odlaren ute i odlingen som gör den viktiga klimatkontrollen för att se att svampen utvecklas på rätt sätt. Varje odlingsrum skall kunna styras individuellt.

Temp 15-20°C, Fukt 80-95%RF, Koldioxid 1000-3000ppm

Luftflödet regleras normalt manuellt genom att öka/minska varvtalet på fläkten och ändring av manuella luftspjäll.

 

Temperaturen mäts med en noggrann givare inne i rummet, samma givare skall styra både värme och kyla. Bäst är att detta styrs från en gemensam elektronisk regulator, där är- och börvärde är synligt. Onogranhet högst ±0,2°C, netralzon mellan värme o kyla 0,5°C.

 

Luftfuktigheten mäts av en noggrann givare inne i rummet, samma givare skall styra både befuktning och avfuktning. Bäst är att detta styrs från en gemensam elektronisk regulator, där är- och börvärde är synligt. Onogranhet högst ±2 % RF, neutralzon mellan befuktning och avfuktning 2-3%RF. För champinjoner är en jämn luftfuktighet viktig, ±2 % RF, men för att hålla det måste även lufttemperaturen hållas jämn i odlingsrummet, ±0,2°C.

 

Koldioxidhalten i odlingsrummet kan ganska väl avläsas av en van odlare på svampens utveckling, så regleringen av mängden friskluft görs normalt manuellt genom att ändra luftspjällens läge. Handburen koldioxidmätare kan användas för att göra kontroll.

 

Energianvändning och värmeåtervinning
Vid champinjonodling åtgår ca 1kWh per kg svamp, ca 50 % av energin i ventilationsluften går att återvinna. Nu finns både värmepumpar och värmeväxlare på marknaden som på olika sätt ger besparingar. Svårigheten är att få alla nya elektroniskt styrda produkter att kommunicera med varandra. Risken är att de motarbetar varandra eller inte tål svampodlingens höga luftfuktighet.

 

Försäljning av ventilationsutrustning och styrutrustning till små och stora anläggningar.
Helt kundanpassade lösningar kan erbjudas.
Offert kan lämnas på klimatanläggningar utan kostnad. Men för att kunna lämna en offert måste jag varit på ett besök hos odlaren för att gå igenom förutsättningarna.

Kontakta mig så diskuterar vi dina problem. Anders Tullander byggnadsagronom

 Klimatstyrning - för högre kvalitet

Genom att styra klimatet så kan man odla svamp under någorlunda lika förhållanden från gång til gång. Mindre spring och mindre oro.

 

 

 

Arbetsområden

Svampventilation Blivande svampodlingsrum

Byggstart av ventilation i odlingsrum

 

Svampventilation Ventilation för svamp

Ventilation i odlingsrum

 

Våt o torr termometer Psykrometisk fuktmätning Psykrometer, mätning av våt och torr lufttemperatur.

 

Våt o torr termometer Molierdiagram Molierdiagram för beräkning av luft.

 

Klimatstyrning svampodling Styrskåp Styrskåp för klimatstyrning av svampodlingsrum.

 

TullAnders ByggnadsUtveckling
Box 208, 31404 Landeryd

Leveransadress
Tovhultsvägen 5, 31494 Landeryd

Byggnadsagronom Anders Tullander
Telefon: 0371-40010
Mobil 070-3740014
E-post: Anders@tullander.se
Bg 5910-0974