Tullander.se - TullAnders ByggnadsUtveckling
Warning: Use of undefined constant PHP_SELF - assumed 'PHP_SELF' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /customers/a/a/7/tullander.se/httpd.www/meny.php on line 5

 

Ventilation och värmeåtervinning

Ett vanligt sätt att påverka inomhusklimatet är att ventilera med luft. Mekanisk ventilation är i dag vanligast men naturlig ventilation kombinerad med vädring var vanligt förr och passar i vissa sammanhang fortfarande.
Vi ventilerar för att få bort föroreningar, koldioxid, fukt, värme eller kyla och för att få in frisk syrerik luft. Det finns många rekommendationer om ventilation men lagkrav som gäller arbetsplatsens utformning.
Kraven på energisnåla byggnader kräver att man inte ventilerar i onödan och helst återvinner energin i frånluften. I dagens ventilationsanläggningar finns därför ofta värmeväxlare och avancerad styrutrustning men konsten är att välja rätt i en djungel av system och teknisk utrustning så att det uppfyller dina behov och går att installera i byggnaden och är enkel att sköta.

Vanligt förekommande system

Självdrag, som fungerar bra vintertid med frånluft genom en uppvärmd skorsten
Frånluftsfläkt suger genom kanalsystem ut luft och friskluft tas in i ventiler i yttervägg. Kan kombineras med en frånluftsvärmepump för att tillgodogöra sig värmen i frånluften.
Tilluftsfläkt blåser in friskluft i kanalsystem (ovanligt)
Till- och frånluft med värmeväxlare även kallad balanserad ventilation. Frånluften från rum sugs i kanaler av fläkt till värmeväxlare där den värmer friskluften som blåses in av fläkt genom kanalsystem till de olika rummen. Det finns enklare korsvärmeväxlare för värmeåtervinning eller roterande värmeväxlare som har bättre verkningsgrad.

Filter

Ventilationssystem har vanligen någon form av filter som måste skötas eller bytas.
Grov- och finfilter finns i normala bostäder och lokaler medans absolutfilter finns i sjukhusmiljö.

Buller

Ljud från ventilationsanläggningar upplevs som mycket störande, den typen av problem skall lösas redan under projekteringen. Buller kan även spridas mellan olika rum via ventilationskanaler.

Luftens rörelser i rummet - avgörande för rumskomforten

Luften skall inte bara bytas ut, det är verksamheten som avgör val och av ventilationssystem. Det skall vara dragfritt där personer vilar eller har stillasittande arbete, men på andra ställen krävs tydliga luftrörelser för att föra bort föroreningar eller för att kunna kyla. Här måste rätt tilluftsdon väljas och de skalll placeras på rätt plats. Med ändrad verksamhet under dygnet krävs att ventilationen kan styras efter varierande behov.

 Enkelhet

Konsten är att med så lite utrustning som möjligt åstadkomma en god och fungerande ventilation.

 

 

Arbetsområden

Ventilationsritning Ritning ventilation Ritning för ventilation med dimensionering av luftflöden.

 

Ventilationsdelar Ventilationsdelar

Val av ventilationsutrustning, för levernas eller för anbudsunderlag.

 

 

 

 

TullAnders ByggnadsUtveckling
Box 208, 31404 Landeryd

Leveransadress
Tovhultsvägen 5, 31494 Landeryd

Byggnadsagronom Anders Tullander
Telefon: 0371-40010
Mobil 070-3740014
E-post: Anders@tullander.se
Bg 5910-0974